Zar misliš da mogu zaboraviti Veneciju?

Stare ploče i davne kiše.

1i05
Mislila sam da ću ići pravo dok se ne pretvorim u lenjir, a našli su me u krugu. Našli su me posle lutanja, srozanu od vriska do šaputanja.

1 komentar

Komentariši